De Tempeliers

0 out of 5

23,54

De rol die de Orde van de Tempeliers speelde in onze geschiedenis en in die van de omliggende landen komt in het beste geval niet veel verder dan de voetnoten in de meeste geschiedenisboeken. Als het om Jeruzalem en omgeving gaat krijgt die rol meestal meer aandacht. Nochtans speelde de tempelierorde wel degelijk een rol, zij het een rol waarvan de belangrijkheid behoorlijk verschilt van regio tot regio.
 
 De geschiedenis van de Tempeliers, een geestelijke ridderorde, begint zowat tegelijkertijd met die van de kruistochten. Het heeft de auteur ongetwijfeld veel opzoekingwerk gekost om de gebeurtenissen van eeuwen geleden zo grondig te reconstrueren. Gezien het verloop van zoveel eeuwen sinds de feiten is dit een behoorlijke prestatie, ook al omdat de auteur moest rekening houden met getuigen die lang niet altijd objectief waren en soms zelfs meer dan behoorlijk tegenstrijdig.
 
 Als je de geschiedenis van de “activiteiten” van de kruisvaarders en de tempeliers in het Nabije Oosten overloopt is het niet te verwonderen dat bij een aantal moslims en bij andere bewoners van de regio de westerlingen niet erg hoog aangeschreven staan. Een aantal van onze voorvaders hadden er een lange en moeilijke reis voor over om op andermans grondgebied te gaan oorlogje spelen, moorden en plunderen. Dat bleef zo’n paar eeuwen voortduren, waarbij de moslims en anderen uit de regio zich evenmin onbetuigd lieten. Hoe zou je zelf reageren? Op één terrein ontgoochelt de auteur enigszins. De ondertitel van het boek luidt: “De tempelorde tijdens de kruistochten en in de Lage Landen”. Ik had gerekend op een uitgebreid overzicht van het patrimonium van de tempeliers in die regio, maar die informatie blijft beperkt tot 17 pagina’s, die dan ook nog Pas-de-Calais en het groothertogdom Luxemburg omvatten. De auteur paait ons dan wel met de belofte dat dit slechts een eerste aanzet is. Hopelijk volgt er meer .
 
 De belangrijkste verdienste van dit werk is ongetwijfeld dat de auteur onze feitenkennis omtrent de Tempeliers in grote mate opvijzelt. Je hoeft het daarom niet of niet altijd eens te zijn met de veronderstellingen, theorieën of conclusies die hij daaraan verbindt. Deze uitgave is beslist een interessante gids indien je zelf op zoek wil naar wat er overbleef van de talloze bouwwerken van de Tempeliers. Het is een boeiende zoektocht die grote delen van Europa en het Nabije Oosten omvat.

op voorraad

Extra informatie

Auteur

Jan Hosten

ISBN

9043010618

Type

Paperback

Bladzijden

354

Recensent

robert

Taal

Nederlands

Uitgeverij

<a href='http://www.pearsoneducation.nl'>Pearson Education, Amsterdam</a>